OCHRONA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 Ust. z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej jako RODO - informujemy Państwa, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma "EUROMIX" Marek Kowalczyk, ul. Dąbrowskiego 9, 12-100 Szczytno tel. 89 623 26 27. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów sprzedaży towarów zakupionych w Firmie "EUROMIX" Marek Kowalczyk. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest ich niezbędność, w celu realizacji umowy kupna. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące i będące stroną, w realizacji umów. Dane osobowe będą przechowywane do momentu podpisanej współpracy, w której została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Posiadacie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu i do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Macie prawo wniesienia skargi.